Rzymskokatolicka Parafia P.W. Przenajświętszej Trójcy

W Bieńkówce

Dorobek muzyczny Grupy Apostolskiej

Get Adobe Flash player

Przykazania kościelne.

To normy moralne obowiązujące w Kościele katolickim mające odniesienie do liturgii i Kościoła. Pierwsze wzmianki o istnieniu 5 Przykazań kościelnych sięgają XV wieku. Na przestrzeni lat był modyfikowane.
W 2002 roku Konferencja Episkopatu otrzymała zgodę od Kongregacji Nauki i Wiary, aby na terenie Polski Przykazania kościelne obowiązywały w następującym brzmieniu:

Nabożeństwo majowe.

Nabożeństwa majowe- „ majówki” – odprawiane wieczorami w kościołach, przy kapliczkach i przydrożnych figurach swoje początki na Wschodzie mają już w V wieku. Były to pieśni sławiące Maryję Pannę. Na Zachodzie nabożeństwo to pojawiło się na przełomie XIII i XIV wieku za sprawą hiszpańskiego króla Alfonsa X. On to zachęcał, aby wieczorami gromadzić się na wspólnej modlitwie przed figurami Maryi. W swoich wierszach opiewał błogosławieństwo miesiąca maja.

W 1549 roku w Niemczech ukazała się książeczka pod tytułem: „ Maj duchowy”, gdzie po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi.

Święto Miłosierdzia Bożego

 

SMB03Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli w II niedzielę Wielkanocną (zwaną niedzielą białą). W 1985 roku do kalendarza liturgicznego Archidiecezji Krakowskiej wpisał je listem na Wielki Post kardynał Franciszek Macharski. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce, a w dniu kanonizacji siostry Faustyny ( 30 kwietnia 2000r.) ogłosił to święto dla całego Kościoła. Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie samego Jezusa, które przekazała siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: „ Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia” (Dz.299)

Wspomnienie...

„Jak to możliwe,
Że ja...
Że mnie...
Ile słów nabrać,

Żeby wypowiedzieć wdzięczność...

Jak to możliwe,
Że ja...
Że mnie...
Ile słów nabrać,
Żeby wrazić miłość
Jak to możliwe...


By wyrazić naszą wdzięczność
Trzeba nam łąk przepełnionych kwiatami
Światła oślepiającego powieki
Serc wszystkich ludzi na świecie.
Najmniej słów
Te nigdy nie wystarcza..."

DA„Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny . Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone a powołanie już zapisane w „ Księdze Żywota .”

(Jan Paweł II „ Evangelium Vitae”)