Rzymskokatolicka Parafia P.W. Przenajświętszej Trójcy

W Bieńkówce

Dorobek muzyczny Grupy Apostolskiej

Get Adobe Flash player

NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ


" Kto spożywa Ciało moje i pije Krew moją ma życie wieczne ,
a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym "

scan- zam0014Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej to świeccy pomocnicy w udzielaniu Komunii świętej. Mają za zadanie rozdzielanie Komunii świętej , gdy udzielanie jej przez kapłanów , czyli zwyczajnych szafarzy Eucharystii , nie jest możliwe lub bardzo utrudnione. Zanoszą Pana Jezusa do ludzi chorych w niedzielę , oraz rozdają Komunię świętą podczas Mszy świętej , gdy brak jest wystarczającej liczby kapłanów.

Posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej przywrócił papież Paweł VI na mocy Instrukcji Kongregacji Kultu Bożego Immensae Caritats z 29 .01.1973 roku . Głównym motywem wprowadzenia tej posługi jest duchowe dobro wiernych. Posługa świeckich szafarzy umożliwia i ułatwia sprawne i godne przyjęcie Komunii świętej uczestnikom Mszy świętej w niedziele i święta. Natomiast dla chorych jest wprost nieocenionym dobrem, gdyż mogą przyjmować Komunię świętą prawie zawsze , kiedy tego pragną .

Kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy zgłaszają proboszczowie, a ich przygotowanie prowadzą Diecezjalne Komisje Liturgiczne. Szafarze zobowiązani są do pogłębiania własnej formacji chrześcijańskiej . Uczestniczą w rekolekcjach , dniach skupienia , spotkaniach modlitewno -formacyjnych .

Patronem Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej w Archidiecezji Krakowskiej jest święty Stanisław Kazimierczyk.

W naszej parafii , na mocy dekretu Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza , posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii świętej pełnią panowie :

Piotr Pęcek , Paweł Jopek.

scan- zam0015

ŚWIĘTY STANISŁAW KAZIMIERCZYK

(1433 - 1489 )

stkazimierczyk_obraz1


Święty Stanisław Kazimierczyk był kaznodzieją przy kościele Bożego Ciała na Kazimierzu pod Krakowem oraz wychowawcą kleryków w przyległym klasztorze księży kanoników regularnych . Swoją gorliwością duszpasterską i troską o chorych i biednych zyskał sobie powszechny szacunek . Wyróżniał się szczególną czcią do Najświętszego Sakramentu. Podkreślał , że największą wartością każdego chrześcijanina w życiu codziennym jest Msza święta i przyjmowanie Komunii świętej po należytym przygotowaniu i z dziękczynieniem. Zmarł w opinii świętości w wieku 56 lat.

18 kwietnia 1993r. Ojciec Święty Jan Paweł II potwierdził kult Stanisława i uznał heroiczność jego cnót ogłaszając go błogosławionym.

17 października 2010 r. papież Benedykt XVI dokonał kanonizacji Stanisława Kazimierczyka.

***

Litania do świętego Stanisława Kazimierczyka.

Kyrie Eleison, Chryste Eleison , Kyrie Eleison,

Chryste usłysz nas , Chryste wysłuchaj nas,

Ojcze z Nieba , Boże - zmiłuj się nad nami ,

Synu , Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami ,

Święta Trójco , Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami .

Święta Maryjo - módl się za nami ,
Święty Stanisławie Kazimierczyku,
Wierny wykonawco rad ewangelicznych,
Naśladowco życia apostolskiego,
Czcicielu Ran Ukrzyżowanego Zbawiciela ,
Skupiający wiernych przy jednym stole eucharystycznym,
Miłośniku Krzyża i umartwienia,
Gorliwy czcicielu Matki Najświętszej,
Przykładzie cnót chrześcijańskich,
Wzgardzicielu próżności świata,
Wzorze pokory i cierpliwości,
Siewco braterskiej miłości,
Miłośniku czystości,
Kaznodziejo wiernie objaśniający Słowo Boże,
Nauczycielu teologii i Pisma Świętego,
Troskliwy wychowawco młodzieży zakonnej,
Niezmordowany spowiedniku ludu Bożego,
Przewodniku pokutujących,
Ucieczko będących w niebezpieczeństwie,
Pociecho smutnych i strapionych,
Opiekunie ubogich,
Nadziejo chorych,
Narzędzie cudownych dzieł Bożych,
Lekarzu przywracający wzrok,
Podporo chromych,
Ozdobo Zakonu Kanoniczego,
Chlubo naszego Narodu,
Patronie Krakowa i Kazimierza,

Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata,przepuść nam, Panie,

Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,

Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się :

Święty Stanisławie, który swoją postawą i kazaniami uczyłeś wiernych czci Najświętszego Sakramentu, wyjednaj nam przed Bogiem również gorące nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu.

***

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież