Rzymskokatolicka Parafia P.W. Przenajświętszej Trójcy

W Bieńkówce

Dorobek muzyczny Grupy Apostolskiej

Get Adobe Flash player

Spis treści

Rola u Mirochy

 

Kapliczka Matki Bożej ufundowana i postawiona na zakupionym terenie przez Pawła i Gabrielę Rymarczyk, w miejscu zniszczonej figury. Poświecona w maju 2009 roku. Zniszczona – początek września 2010 roku. Odnowiona – październik 2010 roku. Opiekę sprawuje rodzina Rymarczyków i Pająków.

 

 

 

 

 

 

Rola u Mirochy.

 

Krzyż – na miejscu dawnego, ufundował i wykonał Stanisław Sarna. Opiekuje się nim rodzina Sarnów.

 

Rola u Celaka

 

Krzyż – powstał na miejscu starego, drewnianego krzyża. Umiejscowiony jest na posesji rodziny Sałapatów. Poświęcony 16 maja 2010 roku. Fundatorami i opiekunami krzyża są parafianie z roli od Celaka.

 

Rola u Stachonia na Dziale

 

Kapliczka Matki Bożej Częstochowskiej umieszczona na brzozie przy szlaku turystycznym na Babicę. Odnowiona przez Józefa Filusia. Otoczona szczególną opieką i omodlona przez Barbarę Filuś.

 

Rola u Stróża

 

Pierwszy krzyż w tym miejscu, gdzie odpoczywali pielgrzymi idący do Kalwarii Zebrzydowskiej

z Bogdanówki, Skomielnej Czarnej, Jordanowa, postawił wraz z sąsiadami w 1935 roku Józef Chromy od Kruźla. Figurę Pana Jezusa przywiozła z Częstochowy Katarzyna Chromy od Kruźla. W związku z przebudową drogi biegnącej przez wieś, krzyż przeniesiono od drogi do Stróża o sto metrów dalej, na wprost drogi do Kruźla. Ponieważ krzyż niszczał, w latach dziewięćdziesiątych wykonano nowy z desek, ale i jego żywotność była krótka. W roku 2007 po raz kolejny postawiono nowy krzyż. Pomysłodawcą, organizatorem prac i darczyńcą drzewa był Czesław Kruźlak, natomiast wykonawcą Piotr Chromy. Figurę Chrystusa wyrzeźbił miejscowy artysta Jacek Skubisz. Do ufundowania krzyża przyczynili się parafianie ról od Kruźla i Stróża. Poświęcenie odbyło się w maju 2007 roku.

 

Rola u Kani

 

Kapliczka Matki Bożej – pierwsza na tym miejscu została ufundowana w roku 1968 z inicjatywy Rozalii Szczerba. Obecna pochodzi z 1981 roku . Opiekę sprawują parafianie od Wiewiórki i Kani.

 

Wiewiórków Dział

 

Kapliczka Matki Bożej postawiona w 1969 roku i odnowiona w 1991 roku przez Bolesława Jurka od Kieraska. Powstała w miejscu, gdzie pielgrzymi idący do Kalwarii Zebrzydowskiej zostawili obrazek z wizerunkiem – Pani Kalwaryjskiej. Kapliczką opiekuje się rodzina Jurków.

 

Rola Sołtystwo

 

Kamienna figura Chrystusa Nazareńskiego z 1818 roku w stylu barokowo – ludowym. Przedstawia Jezusa stojącego w czerwonym płaszczu z koroną na głowie i ze związanymi rękami. Całość figury stoi na wysokim prostopadłościennym postumencie, który posiada barwną reliefową dekoracje oraz dwie tablice inskrypcyjne: pierwsza z napisem :” Macyi Sczepaniak prosi o pozdrowienie Anielskie do Pana jezusza Nazarayskiego za Dusze zmarłych.”, druga z datą fundacji- „ RP- 1818.” Figurą opiekują się sąsiedzi kapliczki z Sołtystwa i od Kani.

 

Sołtysi Dział

 

Betonowy krzyż postawiony ok. 30 lat temu. Zawsze zadbany, z odpowiednią dekoracją. Mimo usilnych starań nie udało się określić ofiarodawców i opiekunów.

 

Sołtysi Dział

 

Kapliczka z Aniołem przymocowana do drzewa rosnącego po lewej stronie drogi w kierunku Harbutowic, ok.100 m. od szczytu.

 

Rola u Lacha Dół ( na Dziale)

 

Kapliczka z wizerunkiem Matki Bożej Nieustającej Pomocy postawiona w 2001 roku jako wotum dziękczynne za ocalenie po powodzi. Umiejscowiona jest na gruszy, która stoi na wspólnej własności. Fundatorami i opiekunami kapliczki jest rodzina Szczerbów od Lacha z dołu.

 

Klimowskie Polany

 

Na trzech drzewach, w niewielkiej odległości od siebie postawione są trzy kapliczki. Każda inna, a razem tworzą pełne uroku miejsce, gdzie można odpocząć. Kapliczkę z wizerunkiem Jezusa Mogilskiego, postawił Józef Malina, jako wotum dziękczynienia. To właśnie pomocy Jezusa Mogilskiego wezwał w trudnej dla siebie sytuacji. Drugą kapliczkę w 2003 roku postawili przyjaciele Jana Maliny i jemu ją dedykowali w dowód pamięci. Natomiast trzecia przedstawia świętą Annę i Maryję. Opiekę nad kapliczkami sprawują rodziny z Klimówki.

 

Rola Klimówka

 

Kamienna figura Chrystusa Frasobliwego. Posąg Chrystusa umieszczony jest na wysokim , również kamiennym słupie, zakończonym profilowanym gzymsem. Ukazany Jezus siedzi, prawą ręką podpiera głowę, którą wieńczy cierniowa korona. Jego ciało do połowy jest obnażone, zaś biodra okrywa blaszany daszek, wsparty na dwóch metalowych prętach, zwieńczony krzyżem. Kapliczka umieszczona jest na działce rodziny Filusiów, a opiekę sprawuje rodzina Zachurów.

 

Rola u Igły

 

Kamienna kapliczka Matki Bożej Różańcowej z 1907 roku przedstawia Maryję z dzieciątkiem Jezus na lewej ręce i różańcem w prawej dłoni. Figura ustawiona jest na wysokim, prostopadłościennym postumencie zakończonym gzymsem. Całość osłonięta blaszanym daszkiem na prętach. Od frontu tablica inskrypcyjna o treści: „ Na cześć i Chwałę P. Bogu Wszechmogącemu i Najświętszej Maryi pannie Fundator Michał Mamlik Prosi Przechodniów o Pozdrowienie Anielskie za dusze Jego. Rok P.1907.”

W ścianach bocznych postumentu umieszczone są płaskorzeźby – świętego Michała ( od zachodu )

i świętego Kazimierza Królewicza ( od wschodu ). Kapliczką opiekuje się rodzina Ogarków i Pabisów.

 

Rola u Sałapata

 

Kapliczka Matki Bożej wykonana przez Józefa Sałapata na miejscu ufundowanej przez jego ojca – Stanisława. Figurką opiekuje się rodzina Sałapatów oraz rodzina Jurków, która jest właścicielem terenu.

 

Rola u Liszki

 

Kamienna Figura Najświętszej Maryi Panny z 1828 roku. Stojąca postać Maryi ze złożonymi rękoma , umieszczona jest na podstawie w kształcie kuli ziemskiej, a pod jej stopami jest postać węża. Figura, osłonięta metalowym daszkiem na pretach, jest usadowiona na prostopadłościennym postumencie, a ten znajduje się na dwustopniowym kamiennym cokole. Na ścianie frontowej postumentu umieszczona jest płaskorzeźba przedstawiająca Chrystusa w cierniowej koronie. Pod nią tablica inskrypcyjna o treści :

” Święta Maryo Niepokalanie poczęta Fundator Maciey Pająk tej figury prosi o pozdrowienie anielskie.

D: 28 Maia R. 1828.” Kapliczką opiekuje się rodzina Maziukiewiczów.

 

Rola u Wroniaka

 

Kapliczka Matki Bożej z 2000 roku, wykonana a następnie odnowiona przez Daniela Chromego. Umiejscowiona jest na działce rodziny Chromych, która opiekuje się kapliczką.

 

Rola u Lenika

 

 

Figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej – umiejscowiona jest przy posesji rodziny Ewy i Mariana Szklarskich , którzy są jej fundatorami i opiekunami. Kapliczka została poświecona w 2010 roku.

 

Rola u Lenika na Dziale

 

Krzyż – postawiony w listopadzie 2000 roku przez myśliwych w miejscu znalezienia śp. Marka Pająka , zamordowanego 19 października 2000 roku.

 

Rola u Pająka

 

Kapliczka Matki Bożej. Od piętnastu lat swym pięknem ubogaca posesję rodzinną „ Markiewiczówkę „.

 

 

Rola u Rajdochy „ w górze”

 

Kapliczka Matki Bożej wykonana przez Marka Żądło. Opiekę sprawuje rodzina Polaków i Żądłów.

 

 

 

 

Rola u Rajdochy

 

Kapliczka Maryjna wykonana w 2011 roku przez Marka Żądło. Umieszczona jest na prywatnej posesji. Opiekuje się nią rodzina Polaków i Żądłów.

 

Rola Zagrody Dolne „ Zabownia „

 

Od 14 lat w tym miejscu znajduje się kapliczka matki Bożej wykonana przez Jana Kiełbusa z Zagrody Dolnej. Postawiona dla „ odpoczynku wędrowców”. Kapliczką opiekują się parafianie od Igły i z Zagrody Dolnej.

 

Rola u Nieckuli „ pod Groniem „

 

W dawniejszych czasach w tym miejscu na drzewie był krzyż wykonany przez Jana Adamka. Wówczas do tego miejsca pielgrzymowano w czasie Dni Krzyżowych. Obecny wygląd kapliczka zawdzięcza staraniom Krzysztofa i Stanisława Chromych. Opiekę sprawuje rodzina Chromych, która jest właścicielem terenu. W 2011 roku, przez cały miesiąc maj, z tego miejsca rozchodziły się dźwięki „ majówki „ i pieśni ku czci Matki Bożej wykonywane przez naszą orkiestrę.

Rola u Kruźla

 

Kapliczka Matki Bożej umieszczona na drzewie , przy szlaku turystycznym na Koskową Górę.