Rzymskokatolicka Parafia P.W. Przenajświętszej Trójcy

W Bieńkówce

Dorobek muzyczny Grupy Apostolskiej

Get Adobe Flash player

Spis treści

Przydrożne kapliczki , figury , krzyże na terenie parafii p. w. Przenajświętszej Trójcy w Bieńkówce.

 

Rola u Stachury

 

Rola u StachuryFigura „ graniczna „ z 1921 roku przedstawia postać Najświętszej Maryi Panny ze złożonymi rękami, na prawym przedramieniu różaniec. Figura umieszczona jest na kamiennym, gzymsowanym postumencie w kształcie prostopadłościanu, na którym znajdują się płaskorzeźby: Jezusa upadającego, świętego Stanisława i świętej Anny. Na ścianie frontowej został wyryty napis fundacyjny o treści :

„ Na cześć i chwałę Panu Bogu i Najświętszej Maryi Pannie fundatorowie Stanisław i Anna Szczepaniakowie proszą przechodniów o Zdrowaś Maryja Rok P.1921”. Figurą opiekuje się rodzina Zofii i Stanisława Szczepaniaków.

 

Rola u Lacha na Górze


Rola u Lacha na GórzeKrzyż – najpierw drewniany, obecnie metalowy, stylowo obudowany, postawiony na kamiennym postumencie. Odbudowany przez Antoniego Pabisa. Opiekę sprawuję rodzina Lachów i Pęcków.