Rzymskokatolicka Parafia P.W. Przenajświętszej Trójcy

W Bieńkówce

Dorobek muzyczny Grupy Apostolskiej

Get Adobe Flash player

Sakrament bierzmowania

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu świętego.

Bierzmowanie jest sakramentem, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi jako Dar.

Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego , jak to które zostało udzielone w Dzień Pięćdziesiątnicy

Bierzmowanie:

  • wyciska na duszy niezatarte znamię,

  • przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej,

  • zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie,

  • ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Kościołem,

  • pomnaża w nas dary Ducha Świętego,

  • udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się krzyża.

Najstarsze świadectwo o udzielaniu sakramentu bierzmowania zapisane jest w Dziejach Apostolskich i mówi wyraźnie o udzielaniu tego znaku wiary jako dopełnienia chrztu świętego – „ Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego." ( Dz.8, 14 –17.)

Bierzmowanie przyjmuje się tylko raz w życiu. Może je otrzymać ochrzczony będący w stanie łaski uświęcającej.

Szafarzem bierzmowania – zwyczajnym jest biskup. W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne.

Obrzędy bierzmowania: namaszczenie krzyżmem świętym, nałożenie rąk, słowa :

„ Przyjmij znamię daru Ducha Świętego „

Dary Ducha Świętego:

  • dar mądrości

  • dar rozumu

  • dar umiejętności

  • dar pobożności

  • dar rady

  • dar bojaźni bożej

  • dar męstwa

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież