Rzymskokatolicka Parafia P.W. Przenajświętszej Trójcy

W Bieńkówce

Dorobek muzyczny Grupy Apostolskiej

Get Adobe Flash player

KOŚCIÓŁ - DOM BOŻY

kosciol 003Kościół pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy został wybudowany w1793 roku przez mieszkańców Bieńkówki z nieciosanego kamienia . Bryła kościoła obejmuję jedną nawę prostokątną , zakończoną od wschodu wielokątnym prezbiterium, a od zachodu masywną wieżą, tworząc u dołu przedsionek kościoła z wyjściem na chór, zwieńczoną hełmem o interesującym kształcie.Dach spadzisty pierwotnie w całości był pokryty gontem . Nad kalenicą nawy głównej wznosi się wieżyczka sygnaturki w kształcie latarni. Do prezbiterium od strony południowej przylega przybudówka zakrystii kościoła , a do nawy głównej od północy mały przedsionek boczny zwany " babińcem ". Nawę od prezbiterium oddziela kolisty łuk.

kosciol 005Sufit jest drewniany , płaski o zaokrąglonych brzegach. W tylnej części nawy znajduje się chór drewniany wsparty na belkach i dwóch kanelowanych słupach, który został poszerzony i wyposażony w ławki w 1955 roku.Na nim w środkowej części są organy , pierwotnie barokowe , zakupione w 1796 roku w Wiśniczu w klasztorze karmelitów.Po długoletnim używaniu uległy one znacznemu zużyciu i ze względu na ogromny koszt renowacji sprzedano je w 1990 roku do kościoła na Woli Justowskiej w Krakowie. 


kosciol 006Na to miejsce zakupiono nowe organy 15 - to głosowe , wykonane przez organomistrza Stanisława Ziaję z Chmielnika Rzeszowskiego .Okna w nawie i prezbiterium są dość liczne i średniej wielkości . Prostokątne otwory zwieńczają od góry lekkie łuki . Pierwotnie okna były pojedyncze drewniane , później metalowe , a obecnie podwójne z witrażami od wewnątrz , wykonanymi w 1985 roku w pracowni artystycznej Mirona Norwicza w Bielsku Białej. 


kosciol 008Ołtarz główny jest barokowy, drewniany z końca XVIII wieku , a w nim rokokowe , później nieco zmienione , tabernakulum . W części centralnej umieszczony jest obraz Matki Bożej Bieńkowskiej z Dzieciątkiem . Na zasuwie zaś - obraz przedstawiający Trójcę Przenajświętszą , namalowany w 1895 roku przez Jana Stankiewicza w Oświęcimiu . Na szczycie ołtarza płaskorzeźba drewniana , malowana , również obrazuje Trójcę Świętą w otoku z promieni i adorujących aniołów. Kolorystyka ołtarza jest biała z licznymi złoconymi elementami . 

kosciol 004Ołtarze boczne sprowadzone w 1796 roku z kościoła Sióstr Norbertanek na Zwierzyńcu w Krakowie , drewniane, rokokowe , również są białe z elementami złoconymi . Po prawej stronie - ołtarz z figurą Matki Bożej z Lourdes w niszy centralnej . na zasuwie - obraz olejny świętego Franciszka z Asyżu . Po obu stronach figury : świętego Józefa z Dzieciątkiem i świętego Antoniego Padewskiego również z Dzieciątkiem . U szczytu - obraz olejny świętego Józefa. Po lewej stronie - ołtarz z figurą Najświętszego Serca Pana Jezusa w niszy centralnej . Na zasuwie - obraz ukrzyżowanego Pana Jezusa , po obu stronach figury Apostołów świętego Piotra i świętego Pawła .U szczytu - obraz olejny świętej Barbary . Figury w ołtarzach bocznych i obrazy na szczytach zakupiono w1895 roku . Na ścianie bocznej nawy , pośrodku,wisi dużych rozmiarów drewniany krzyż z figurą Pana Jezusa. W niszy w nawie głównej na przeciw wejścia bocznego umieszczono figurę Miłosiernego Pana Jezusa.


kosciol 001Podłoga kościoła jest wyłożona czarno - białą kamienną posadzką .Poziom podłogi w prezbiterium w 1982 roku trochu podniesiono , wyłożono drewnianą mozaiką parkietową i usunięto balaski .

Ambona barokowa - po prawej stronie , trochę wzniesiona , drewniana za schodkami . W nawie - dwa rzędy ławek . Z tyłu nawy , po obu stronach wejścia głównego - dwa konfesjonały , które podobnie jak boazeria na ścianach całego kościoła , zostały wykonane i założone w 1984 roku.kosciol 002Na wieżyczce sygnaturki - mały dzwonek wzywający wiernych do kościoła pięć minut przed nabożeństwem . Na wieży kościelnej - trzy, różnej wielkości żeliwne dzwony . Pierwotnie istniejące dzwony , prócz jednego , zostały zabrane przez Niemców w czasie II wojny światowej .Obecnie dwa większe , zostały odlane w 1958 roku w odlewni P. Goduli na Śląsku , poświęcone w 1959 roku przez ówczesnego sufragana krakowskiego , Księdza Biskupa Karola Wojtyłę , noszą imiona : Niepokalanego Serca Maryi Panny i świętego Józefa . W 1985 roku zewnętrzne ściany kościoła pokryto taraboną. Dach kościoła w 1947 roku pokryto blachą ocynkowaną . W 1984roku hełm wieży przywrócono do pierwotnego kształtu i pokryto blachą miedzianą , a w 1996roku pokryto dach kościoła czerwoną blachą szwedzką. Dzięki tym wszystkim pracom renowacyjnym , ofiarności i trosce parafian kościół uzyskał piękny wygląd,co sprzyja także klimatowi rozmodlenia.

kosciol 007