Rzymskokatolicka Parafia P.W. Przenajświętszej Trójcy

W Bieńkówce

Dorobek muzyczny Grupy Apostolskiej

Get Adobe Flash player

Sakrament bierzmowania

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu świętego.

Bierzmowanie jest sakramentem, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi jako Dar.

Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego , jak to które zostało udzielone w Dzień Pięćdziesiątnicy

Bierzmowanie:

 • wyciska na duszy niezatarte znamię,

 • przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej,

 • zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie,

 • ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Kościołem,

 • pomnaża w nas dary Ducha Świętego,

 • udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się krzyża.

Najstarsze świadectwo o udzielaniu sakramentu bierzmowania zapisane jest w Dziejach Apostolskich i mówi wyraźnie o udzielaniu tego znaku wiary jako dopełnienia chrztu świętego – „ Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego." ( Dz.8, 14 –17.)

Bierzmowanie przyjmuje się tylko raz w życiu. Może je otrzymać ochrzczony będący w stanie łaski uświęcającej.

Szafarzem bierzmowania – zwyczajnym jest biskup. W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne.

Obrzędy bierzmowania: namaszczenie krzyżmem świętym, nałożenie rąk, słowa :

„ Przyjmij znamię daru Ducha Świętego „

Dary Ducha Świętego:

 • dar mądrości

 • dar rozumu

 • dar umiejętności

 • dar pobożności

 • dar rady

 • dar bojaźni bożej

 • dar męstwa