Rzymskokatolicka Parafia P.W. Przenajświętszej Trójcy

W Bieńkówce

Dorobek muzyczny Grupy Apostolskiej

Get Adobe Flash player

Sakrament małżeństwa.

Jezus rzekł : Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył , niech człowiek nie rozdziela.” ( Mt.19, 5-6 )

„ Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu „ ( KKK 10055,1 )

Małżeństwo jako sakrament powstaje poprzez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i wzajemnie przyjmują.

Przez ten sakrament chrześcijańscy małżonkowie stają się znakiem tajemnicy jedności i płodnej miłości, łączącej Chrystusa z Kościołem i w tej tajemnicy uczestniczą.

Przymierze małżeńskie według pierwotnego zamysłu Bożego jest nierozerwalne , jak sam oświadczył Jezus Chrystus:” Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”

( Mk.10,9.)

Sakrament małżeństwa udziela łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.

Do cech istotnych małżeństwa należy : jedność , nierozerwalność i otwartość na przyjęcie potomstwa.

Małżeństwo jest w Kościele stanem publicznym , dlatego powinno być zawierane publicznie w ramach celebracji liturgicznych , wobec kapłana ( lub upoważnionego świadka Kościoła ) oraz świadków.

Informacje dla osób pragnących zawrzeć związek małżeński:

W sprawach zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.( datę ślubu można ustalić wcześniej

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo sakramentu chrztu świętego z adnotacją o bierzmowaniu,

 • indeks katechizacji lub dyplom ukończenia nauki religii z ostatniej klasy,

 • dokument ukończenia kursu przedmałżeńskiego z poradnictwem rodzinnym,

 • dowody osobiste,

  dokumenty z USC do małżeństwa konkordatowego lub zaświadczenie o ślubie cywilnym, jeśli taki został zawarty,

  wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie lub w kancelarii parafialnej,

W dniu ślubu , 10 minut przed godziną zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni

i świadkowie zgłaszają się do zakrystii by złożyć podpisy.

Informacje o kursach przedmałżeńskich w roku 2014

Maków Podhalański – przy Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki i Królowej Rodzin.

Terminy:

 • 11- 12 styczeń

 • 15 -16 luty

 • 8 - 9 marzec

 • 5 - 6 kwiecień

 • 10 - 11 maj

 • 14 - 15 czerwiec

 • 20 -21 wrzesień

 • 11 - 12 październik

 • 15 - 16 listopad

 • 20 - 21 grudzień

W sobotę kurs rozpoczyna się o godz. 8.45 i trwa do godz.18.00.

W niedzielę kurs rozpoczyna się o godz.9.15 i trwa do godz.14.00.

Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne:

Telefony:

33/ 877 11 20 - kancelaria parafialna

660 983 467

Terminarz kursów i katechez przygotowujących do sakramentu małżeństwa organizowanych przez Archidiecezję Krakowską można znaleźć na stronie DUSZPASTERSTWA RODZIN ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ – www.wdr.diecezja.pl

Spotkania Poradni Rodzin w naszej parafii prowadzą panie: Bożena Pęcek , Irena Gaura.