Rzymskokatolicka Parafia P.W. Przenajświętszej Trójcy

W Bieńkówce

Dorobek muzyczny Grupy Apostolskiej

Get Adobe Flash player

" Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego , bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów.Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży , stajemy się członkami Chrystusa oraz wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania . Chrzest jest odrodzeniem przez wodę  i w słowie ". ( KKK 1213 )

Chrzest święty jest sakramentem w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek :

 

  • otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych ,
  • staje się dzieckiem Bożym,
  • otrzymuje życie wieczne ,
  • zostaje włączony do wspólnoty Kościoła ,
  • otrzymuje niezatarte duchowe znamię przynależności do Chrystusa ,
Chrzest ustanowił Chrystus , gdy polecił apostołom : " Idźcie i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego " (Mt.28,19.)
Chrzest jest konieczny do zbawienia - " Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony ;a kto nie uwierzy , będzie potępiony " ( Mk.16,16.)
Chrzest przyjmuje się tylko raz w życiu .
Szafarzem chrztu jest kapłan , diakon , a w razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu , pod warunkiem , że ma intencję uczynienia tego , co czyni Kościół , i poleje wodą głowę kandydata mówiąc : " Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego ".
Informacje dla rodziców .
  1. Zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem sporządzenia aktu chrztu , przynoszą ze sobą odpis aktu urodzenia z USC